چیلرهای اسکرال سری Mini AirPluS

با استفاده از چیلر های اسکرال سری Mini Airplus در حالی که با محیط زیست دوست تر هستید هزینه های انرژی خود را کاهش دهید. سیستم های چیلر Mini AirPluS با تکنولوژی پیشرفته، عملکرد قابل توجهی در دنیای واقعی ارائه می دهند.

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع