اتاق سرور

مطالب مرتبط با اتاق سرور

پکیج اینرو

پکیج اینرو از پکیج های مخابراتی دیتاسنتر بوده برای خنک کردن سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری در اتاق سرور بکار می رود.پکیج اینرو تهویه بام برای کولینگ دیتاسرور

رک هیدرونیک دیتاسنتر

رک هیدرونیک دیتاسنتر جزو پکیج های مخابراتی دیتاسنتر است که برای کولینگ اتاق سرور و سرمایش از کف کاذب اتاقهای پردازش داده بکار میرود.

رک DX دیتا سنتر

رک های DX دیتاسنتر سیستم خنک کننده هوای اتاق سرور و کولینگ دیتاسنتر هستند. پکیج مخابراتی دیتاسنتر با بهترین قیمت مانع بالا رفتن دما خرابی تجهیزات الکترونیکی است

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع