خنک کننده اتاق سرور

مطالب مرتبط با خنک کننده اتاق سرور

پکیج اینرو

پکیج اینرو از پکیج های مخابراتی دیتاسنتر بوده برای خنک کردن سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری در اتاق سرور بکار می رود.پکیج اینرو تهویه بام برای کولینگ دیتاسرور

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع