پکیج مخابراتی

مطالب مرتبط با پکیج مخابراتی

پکیج اینرو

پکیج اینرو از پکیج های مخابراتی دیتاسنتر بوده برای خنک کردن سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری در اتاق سرور بکار می رود.پکیج اینرو تهویه بام برای کولینگ دیتاسرور

رک DX دیتا سنتر

رک های DX دیتاسنتر سیستم خنک کننده هوای اتاق سرور و کولینگ دیتاسنتر هستند. پکیج مخابراتی دیتاسنتر با بهترین قیمت مانع بالا رفتن دما خرابی تجهیزات الکترونیکی است

رک هیدرونیک دیتاسنتر

رک هیدرونیک دیتاسنتر جزو پکیج های مخابراتی دیتاسنتر است که برای کولینگ اتاق سرور و سرمایش از کف کاذب اتاقهای پردازش داده بکار میرود.

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع