چیلر تراکمی رفت و برگشتی

مطالب مرتبط با چیلر تراکمی رفت و برگشتی

چیلر چیست؟

چیلر دستگاهی خنک کننده است که از یک مایع در مداری بسته و براساس چرخه تبرید جهت کاهش دما استفاده میکند

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع