طرز کار چیلرهای تراکمی

اصول كار چیلر تراکمی بدین شكل می باشد كه سیال مبرد وارد لوله ها یا به اصطلاح تبخیر كننده كه در داخل اتاق یا محلی كه می خواهیم سرد كنیم می شود گرما از هوای اتاق به سیال مبرد داده می شود و سیال در نتیجه گرفتن گرما تبخیر می شود و در عوض درجه حرارت اتاق پایین می آید .

 • دمای آب رفت برج خنک کن بایستی 28 درجه سانتیگراد باشد .
 • دمای آب برگشت برج خنک کن بایستی 5 درجه سانتیگراد با رفت اختلاف داشته باشد .
 • فشار گاز فریون در مکش چیلر تراکمی بایستی 45 تا 75 پیاسآی ورانش 200 تا 260 پیاسآی باشد با کندانسور آبی.
 • هنگامی که میخواهیم گاز تزریق کنیم بایستی شیر سرویس آن را ببندیم .
 • در حالت کارکرد چیلر تمامی شیرهای آن بایستی باز باشد. مکش - رانش - مایع .
 • برای روشن کردن چیلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می کنیم .
 • برای وکیوم کردن چیلر بایستی چیلر خاموش باشد .
 • برای روغن زدن هم بایستس دستگاه خاموش باشد.
 • فشار روغن حداقل PSi 20 بیشتر از درجه فشار مکش باشد .
 • سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد باید صاف و بدون حالت کف زدگی باشد .
 • روغن داخل کمپرسور حدود 1/2 سطح شیشه روغن نما باشد و اگر از 1/4سطح شیشه کمتر باشد روغن لازم را تامین کنید .
 • مقدار اسید برای هر ظرفیت چیلر معادل 1/5 کیلوگرم پیشنهاد می شود .
 • از گیج قرمز برای فشار زیاد و تست ازت استفاده می شود .
 • از گیج آبی (یا سبز) برای فشار کم و وکیوم کردن دستگاه چیلر استفاده میشود .
 • در کنار دریا فشار وکیوم بایستس 1.29 اینچ جیوه باشد و در تهران 27 اینچ جیوه .

شارژ گاز چیلر تراکمی

برای افزایش مبرّد مراحل زیر را انجام دهید:

 1. کپسول مبرّد مناسب را به انشعاب میانی چند راهه آزمایش وصل کنید .
 2. شیرهای چندراهه را طوری تنظیم كنید كه مبرّد از طریق انشعاب فشار سنج مكش به داخل شیلنگ مكش جریان پیدا كنید. شیرهای چندراهه را طوری تنظیم كنید كه مبرّد از طریق انشعاب فشار سنج مكش به داخل شیلنگ مكش جریان پیدا كنید .
 3. شیلنگ مكش را به انشعاب شارژ شیر سرویس مكش متصل كنید . قبل از سفت كردن اتصالات ، اندكی از مبرّد را آزاد كنید تا هوای محبوس در شیلنگها كاملاً خارج شود .
 4. سیلندر مبرّد را از ترازوی فنری آویزان كنید تا از وزن مبرّد اضافه شده به سیستم مطلع باشید.
 5. شیر سرویس مكش را ببندید و بعد از اطمینان یافتن از اینكه كپسول در وضعیت وارونه قرار دارد ، كمپرسور را روشن و شیر كپسول را كمی باز كنید. جهت پیشگیری از آسیب دیدگی كمپرسور شیر تخلیه كپسول را طوری تنظیم كنید كه فشار مكش از bar 3 برای فرئون 12 و bar 5ر5 برای فرئون 22 تجاوز نكند . توجه : قراردادن كپسول در داخل تشت آب گرم موجب افزایش سرعت جریان مبرّد به داخل سیستم می شود.
 6. اگر سیستم نیاز به شارژ كامل دارد ،‌ مقدار مبرّد مورد نیاز آن را كه روی پلاك شناسایی آن قید شده است ، به آن اضافه كنید. اگر قرار است فقط مقدار كمی مبرّد اضافه شود ، بعد از گذشت چندثانیه شیر سرویس مكش را ببندید و حدود 5 دقیقه سیستم را به حال خود بگذارید تا متعادل شود. در صورتی كه كمبود گاز سیستم هنوز مرتفع نشده است ، این عملیات را مجدداً تكرار كنید.

اگر سیستم در وضعیت اضافه شارژ قرار دارد ، ‌مقدار کمی از مبرّد آن را از طریق دهانه مخصوص نصب فشارسنج واقع بر شیر سرویس مکش کمپرسور تخیه و کمی صبر کنید تا سیستم متعادل شود . تخلیه مبرّد را آن قدر ادامه دهید تا سیستم در وضعیت کم شارژ قرار بگیرد . حال با استفاده از دستورالعمل ارائه شده در قسمت قبل ، شارژ سیستم را کامل کنید.

برداشتن روغن ازسیستم چیلرتراکمی

 • تمام مبردی که در سیستم وجود داردرا در قسمت فشار قوی جمع کنید.
 • شیرهای سرویس مكش و رانش كمپرسور را ببندید.
 • لوله های مكش و رانش را از كمپرسور جدا كنید .
 • لوله های مویین و كلیه اتصالات برقی كمپرسور را از آن جدا كنید .
 • هره ها و اتصالات مربوط به نصب كمپرسور روی دستگاه را باز كنید .
 • مپرسور را از روی شاسی بردارید و روغن را از دهانه مكش آن بیرون بریزید .

ریختن روغن به کمپرسور چیلر تراکمی

 • تمام مبردی که در سیستم وجود داردرا در قسمت فشار قوی جمع کنید.
 • از كمپرسور لوله مکش را جدا کنید.
 • روغن را از دهانه مكش كمپرسور تا خط میانی شیشه روغن نما به داخل آن بریزید . از ریختن روغن اضافی خودداری كنید.
 • دوباره لوله مكش را به كمپرسور وصل كنید.
 • كمپرسور را روشن کنید و بعد از 20 دقیقه دوباره سطح روغن را بررسی كنید.

منبع : نسیم سرد آرارات

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع