انواع چیلر

مطالب مرتبط با انواع چیلر

کندانسور و انواع آن

انواع کندانسور در صنایع مختلف مثل کندانسور های آب خنک یا هوا خنک در ساخت دستگاه های تهویه مطبوع مانند چیلر-کندانسور یکی از اجرای اصلی سیکل تبرید می باشد.

چیلر چیست؟

چیلر دستگاهی خنک کننده است که از یک مایع در مداری بسته و براساس چرخه تبرید جهت کاهش دما استفاده میکند

انواع و کاربرد کمپرسورها

انواع کمپرسور برای افزایش فشار گاز یا هوا در صنعت های مختلف بکار میرود- دستگاه های تهویه مطبوع مانند چیلر ها کمپرسورهای دورانی اسکرال یا اسکرو دارند.

بررسی چیلرهای تراکمی

چیلرهای تراکمی با سیستم سیکل تبرید کار می کنند. دو نوع چیلر آب خنک و هوا خنک طبق نوع کندانسور هستند. بر اساس نوع کمپرسور : چیلر اسکرال و اسکرو. فروش تهویه بام

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع