چیلر تراکمی اسکرال

مطالب مرتبط با چیلر تراکمی اسکرال

چیلر آب خنک اسکرال

چیلر اسکرال آب خنک با کمپرسور اینورتر اسکرال و تکنولوژی بالا با راندمان بالا و قیمت مناسب توسط تهویه بام عرضه می گردد.

چیلر چیست؟

چیلر دستگاهی خنک کننده است که از یک مایع در مداری بسته و براساس چرخه تبرید جهت کاهش دما استفاده میکند

بررسی چیلرهای تراکمی

چیلرهای تراکمی با سیستم سیکل تبرید کار می کنند. دو نوع چیلر آب خنک و هوا خنک طبق نوع کندانسور هستند. بر اساس نوع کمپرسور : چیلر اسکرال و اسکرو. فروش تهویه بام

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع