تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020

تهویه بام در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020 حضور یافت و به عنوان برند معتبر دستگاه های تهویه مطبوع مانند هواسازها، فن کوئل ها، انواع چیلر، رک و پکیج های دیتاسنتر مورد توجه و استقبال چشمگیر شرکتهای داخلی و خارجی قرار گرفت. در این نمایشگاه راجع به مزایا و آپشن های محصولات تهویه بام، ضمانتنامه ها معتبر آن و خدمات پس از فروش و همچنین نحوه ی مسائل واردات و صادرات بحث و گفتگو شد.

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع